• İzmit ve Yalova Şube Randevuları için Arayın      0 536 577 4342
  •   
  • Randevu Alın

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Anne ve babalar için en önemli konu çocuklarının sağlıklı bir gelişim göstermesidir. Çocuklarının hayatında sıkıntılar olduğunu gören ebeveynler, çoğu zaman kendilerini suçlayabilmekte ve yeterince iyi ebeveyn olmadıklarını düşünebilmektedir. Ancak insan gelişiminin doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreci çok uzundur ve her çocuğun kendine özgü bir gelişimi vardır.

Çocuk danışmanlığı ile, çocukların yaşadığı sorunlar;  gelişimsel, duygusal ve davranışsal olarak değerlendirilerek aile ve çocuk arasında köprü kurarak, çevreyi de göz ardı etmeden birçok elden yönden seanslar yürütülür.

Çocuklara yapılan yatırım, yetişkinlerden daha önemli olabilmektedir. Bir çocuğu kurtarmak bir toplumu kurtarmaktır.

Çocuk ve ergen terapisinde hedef, var olan yada  var olabilecek duygusal ve davranışsal sorunların erken aşamada çözülerek, ileri yaşlarda sağlıklı bir kişilik gelişimine zemin hazırlamaktır.

Çocuk ve Ergen Terapisinde Çalıştığım Konular;

 

Aile iletişim sorunları

Gelişimsel sorunlar               

Depresyon

 Tik bozukluğu

                                                           Ayrılma kaygısı

                                                          Madde kullanımı

                                                          Evlat edinme

                                                          Ergenlik

Yeme bozuklukları

Karşı gelme

Alt ıslatma

                                                    Kaka kaçırma

                                                   Parmak emme

                                                  Tırnak yeme

                                                 Akran ilişkilerinde sorunlar

                                                 Kardeş kıskançlığı

Sınav kaygısı

Sosyal ve özgül fobi

Obsesif kompülsif bozukluk

Öğrenme güçlüğü

Travma ve yas

Uyku bozukluğu

İnternet ve oyun bağımlılığı

Kaygı

ERGENLİK,

 Biyolojik gelişim ile başlayan fiziksel değişimlerle birlikte, ne tam çocukluk ne tam yetişkin olmayan gencin kafasının karışık olduğu ve arada sıkıştığı, aileyle çatışmaların arttığı, akran ilişkilerinin önem kazandığı aile ve genç için zorlu bir dönemdir. Ergen bu dönemde kendini tanımak için ben kimim sorusuna cevap bulmaya çalışır ve kimliğini oluşturmaya başlar.

Ergenlik dönemindeki genç ve ailelerin problemleri anlayıp çözmeden bu süreci işlevsel stratejilerle yönetmelerini hedefler.

Ergenlik döneminde alınan psikolojik danışmanlık ve psikoterapi, bu sıkıntılı ara dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak için iyileştirici ve önleyici olarak sağlıklı bir kimlik oluşturmayı amaçlar.

Ergenlere psikolojik destek verdiğim konular,

Depresyon

Kaygı ve korkular

Özgüven eksikliği

Sosyalleşme sorunları

İçe kapanıklık

Mutsuzluk, yalnızlı, çekingenlik, utangaçlık

Kendini ifade etmede zorluk

Aile içi iletişim sorunları

Öfke sorunları

Cinsel yönelim

Arkadaş ilişkilerinde sorunlar

 

Duygusal ilişki sorunları

Sınav kaygısı

Travma başarısızlık

Sınava hazırlanma süreci

Okul seçimi

Meslek seçimi

Ölüm ve yas

Bu bağlamda ergenlere verilecek en önemli destek, aileleri de sürece dahil etmektir. Gençlerin aileleriyle olan ilişkileri, anne ve babayla yaşanan sorunlarda ne gibi tutumlar sergilemesi gerektiği

Bu dönemdeki gence nasıl yaklaşmak gerektiği ve aile ile gencin birbirine düşman olmadan farkındalıklı bir ilişki yürütebilmelerini sağlamak, ergen danışmanlığının hedefidir.