• İzmit ve Yalova Şube Randevuları için Arayın      0 536 577 4342
  •   
  • Randevu Alın

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE):

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas ve büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlemlenerek puanlanır.

 

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ:

5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arsındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklarda görsel-motor koordinasyonu, görsel uyarının algılanması ve motor fonksiyonla yorumlanmasını ölçer. Görsel algılama bozukluğunu belirlemek ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

 

FROSTİG GELİŞİMSEL- GÖRSEL ALGI TESTİ:

3-8 yaş arası çocuklara uygulanan ve görsel algılamayı değerlendirmeye yarayan bir testtir. Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere beş algısal beceriyi ölçmektedir.

 

GOODENOUGH ZEKA TESTİ:

3–10 yaşındaki çocuklara uygulanan bireysel zekâ testidir.

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:

5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir. Bu test okula yeni başlayacak öğrencilerin birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazır olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ:

2- 11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadede yaşanabilecek problemlerin tespitine yardımcı olan bir resim kelime eşleştirme testidir.

 

PORTEUS LABİRENTLERİ:

5 ile 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekanın performans kısmını ölçen bir testidir. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır.

 

FROSTİG TESTİ:

4-8 yaş arası çocuklara uygulanan, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. Bireysel ve grup olarak verilebilir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği,(Değişmezliği), mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon),mekan ilişkilerinin algısı (uzay ilişkileri) gibi 5 algısal beceri değerlendirilir.

 

GESSEL TESTİ:

7 yaşa kadar uygulanan test, kolaydan zora doğru, her yaşın seviyesine göre sıralanmış 7 şekilden oluşur. Bu test ile çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır. Görsel algı ayrımsallaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerileri hakkında bilgi verir.

 

CATELL TESTİ:

7-14 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir.

 

D2 DİKKAT TESTİ:

9 ile 60 yaş arası uygulanan ve seçici dikkatle zihinsel konsantrasyonun belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir. Maksimum 8 dakikada tamamlanan testle psikomotor hızı ve performans ortaya çıkmaktadır.